7.15 Hij geeft hem les, 3bOP3a niet-dominante hand